Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyprawka szkolna na szkolny rok 2014/2015

 

„Wyprawka szkolna"  na rok szkolny 2014/2015

Informujemy, iż się termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” został ustalony przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc  do dnia 9 września 2014 r. 

Zgodnie z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  w 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w:

-  klasach II, III lub VI szkoły podstawowej,

-  klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum,

-  klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

-  klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

-  klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

-  klasie III liceum plastycznego,

-  klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.


Pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania objęto także uczniów: 

-  słabowidzących, 

-  niesłyszących, 

-  słabosłyszących (nowa grupa uczniów objętych programem),

-  z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją (nowa grupa uczniów objętych programem),

-  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (nowa grupa uczniów objętych programem), 

-  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 

-  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  ze zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.


W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.). Oznacza to, że w roku 2014 kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

 

Zgodnie z projektem w/w Rozporządzenia tak jak w poprzednich latach pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.   

Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klas II-III i VI szkoły podstawowej w gminie.

Wysokość kwot dofinansowania zakupu podręczników zgodnie z załączoną tabelą.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja termin składania wniosków na Wyprawkę szkolną w 2014 r.pdf (PDF, 173.80Kb) 2014-07-30 15:17:20 1051 razy
2 kwoty dofinansowania do podreczników.pdf (PDF, 82.64Kb) 2014-06-06 07:55:25 2097 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Zdeb 06-06-2014 07:55:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Zdeb 06-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Zdeb 30-07-2014 15:17:20