Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach

|--- Dane teleadresowe

|--- Aktualności

Budżet

|--- 2018 r.

|--- 2019 r.

      |--- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszowie-Gorcach

      |--- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie-Gorcach

      |--- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Boguszowie-Gorcach

      |--- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach

      |--- Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach

|--- 2020 r.

      |--- Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach

      |--- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach

            |--- Bilans jednostki

      |--- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Boguszowie-Gorcach

      |--- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie-Gorcach

      |--- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszowie-Gorcach

|--- 2021 r.

      |--- Żłobek Miejski nr 1 w Boguszowie-Gorcach

      |--- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszowie-Gorcach

      |--- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie-Gorcach

      |--- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Boguszowie-Gorcach

      |--- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach

      |--- Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach

|--- 2022 r.

      |--- Żłobek Miejski nr 1 w Boguszowie-Gorcach

            |--- Informacje dodatkowe

            |--- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

            |--- Rachunek zysków i strat

            |--- Bilans jednostki

      |--- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszowie-Gorcach

            |--- Informacje dodatkowe

            |--- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

            |--- Rachunek zysków i strat

            |--- Bilans Jednostki

      |--- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie-Gorcach

            |--- Informacje dodatkowe

            |--- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

            |--- Rachunek zysków i strat

            |--- Bilans Jednostki

      |--- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Boguszowie-Gorcach

            |--- Informacje dodatkowe

            |--- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

            |--- Rachunek zysków i strat

            |--- Bilans jednostki

      |--- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach

            |--- Informacje dodatkowe

            |--- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

            |--- Rachunek zysków i strat

            |--- Bilans jednostki

      |--- Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach

            |--- Informacje dodatkowe

            |--- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

            |--- Rachunek zysków i strat

            |--- Bilans Jednostki

|--- 2023 r.

      |--- Żłobek Miejski nr 1 w Boguszowie-Gorcach

            |--- Informacje dodatkowe

            |--- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

            |--- Rachunek zysków i strat

            |--- Bilans jednostki

      |--- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszowie-Gorcach

            |--- Informacje dodatkowe

            |--- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

            |--- Rachunek zysków i strat

            |--- Bilans Jednostki

      |--- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie-Gorcach

            |--- Informacje dodatkowe

            |--- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

            |--- Rachunek zysków i strat

            |--- Bilans Jednostki

      |--- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Boguszowie-Gorcach

            |--- Informacje dodatkowe

            |--- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

            |--- Rachunek zysków i strat

            |--- Bilans jednostki

      |--- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach

            |--- Informacje dodatkowe

            |--- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

            |--- Rachunek zysków i strat

            |--- Bilans jednostki

      |--- Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach

            |--- Informacje dodatkowe

            |--- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

            |--- Rachunek zysków i strat

            |--- Bilans Jednostki

Projekt Świetlice centrum wsparcia, integracji i współfinansowany przez Unię Europejską

|--- Standardy Ochrony Małoletnich w Świetlicach Środowiskowych w Boguszowie-Gorcach

|--- Harmonogramy zajęć

Zamówienia Publiczne Centrum Obsługi Jednostek

|--- Zamówienia w ramach projektu Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji

|--- Zamówienia publiczne

      |--- zamówienie publiczne na Przewóz dzieci szkolnych niepełnosprawnych taborem samochodowym specjalistycznym na trasie Boguszów- Gorce - Wałbrzych- Boguszów- Gorce w okresie od 03.09.2018 r. do 30.06.2021 r.

INFORMATOR INTERESANTA

|--- RODO

|--- Wyprawka szkolna

|--- Boisko Orlik przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach

|--- Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

|--- Egzekucja obowiązku szkolnego i nauki

|--- Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

|--- Postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego

|--- Przewóz niepełnosprawnych

|--- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

      |--- Informator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

      |--- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

|--- Wykaz szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Boguszów-Gorce

      |--- Świetlice Środowiskowe (placówki wsparcia dziennego)

      |--- Placówki niepubliczne

      |--- Żłobki

      |--- Szkoły

|--- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Organizacje pozarządowe

|--- Rozliczenia dotacji - Nowe wzory sprawozdań

|--- Otwarte konkursy ofert

      |--- Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2021 w obszarach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; ochrony zdrowia.

      |--- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2012 w obszarze: Kultura

|--- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

      |--- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2019

      |--- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2018

      |--- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2017

|--- Ogłoszenie o naborze do prac Komisji Konkursowej

|--- Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych

|--- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Praca

|--- Nabór na wolne stanowiska Centrum Obsługi Jednostek

      |--- Ogłoszenie o naborze na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego

|--- Nabór na wolne stanowiska - MZEAS archiwalne

Informacje

|--- Zamówienia publiczne MZEAS (archiwalne)

|--- Pracownicy

Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

|--- 2021

Projekt "Rozwój kompetencji w boguszowskich szkołach"

|--- Rekrutacja

|--- Realizacja projektu