Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
DZIEŃ DZIECKA 2023 W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH Sabina Piekarska 2023-06-06 08:27:06 dodanie dokumentu
02 MAJA 2023 r. CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK NIECZYNNE Sabina Piekarska 2023-04-28 10:24:04 edycja dokumentu
02 MAJA 2023 r. CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK NIECZYNNE Sabina Piekarska 2023-04-28 10:23:34 dodanie dokumentu
W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH PIJEMY ZDROWĄ WODĘ Z KRANU Sabina Piekarska 2023-04-13 08:54:50 dodanie dokumentu
WIOSNA W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH Sabina Piekarska 2023-04-13 08:46:18 edycja dokumentu
WIOSNA W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH Sabina Piekarska 2023-04-13 08:44:18 dodanie dokumentu
UMIEM PŁYWAĆ 2023 EDYCJA I Sabina Piekarska 2023-03-31 10:17:17 dodanie dokumentu
PROGRAM "SZKOLNY KLUB SPORTOWY" EDYCJA 2023 Sabina Piekarska 2023-03-24 08:40:06 edycja dokumentu
PROGRAM "SZKOLNY KLUB SPORTOWY" EDYCJA 2023 Sabina Piekarska 2023-03-24 08:38:36 dodanie dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych Sabina Piekarska 2023-03-24 08:36:37 edycja dokumentu
Zasady postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego Sabina Piekarska 2023-01-12 13:09:18 edycja dokumentu
Zasady postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego Sabina Piekarska 2023-01-12 12:45:15 edycja dokumentu
Zasady postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego Sabina Piekarska 2023-01-12 12:33:18 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2021 Sabina Piekarska 2023-01-12 12:15:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/307/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 Sabina Piekarska 2023-01-12 11:56:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 05.01.2023 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2023 w obszarach: 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 2. turystyki i krajoznawstwa; 3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego; 4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 5. porządku i bezpieczeństwa publicznego; 6. ochrony i promocji zdrowia. Sabina Piekarska 2023-01-12 11:52:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2023 w obszarach: 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 2. turystyki i krajoznawstwa; 3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego; 4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 5. porządku i bezpieczeństwa publicznego; 6. ochrony i promocji zdrowia. Sabina Piekarska 2023-01-12 11:50:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu przewozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i sprawowania opieki nad nimi. Sabina Piekarska 2023-01-12 11:42:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu przewozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i sprawowania opieki nad nimi. Sabina Piekarska 2023-01-12 11:42:04 usunięcie załacznika
Uchwała Nr LVIII/317/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Boguszów-Gorce na lata 2023-2025 Sabina Piekarska 2023-01-12 11:38:58 dodanie dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych Sabina Piekarska 2023-01-12 11:37:03 edycja dokumentu
Świetlica Nr 3 Sabina Piekarska 2023-01-12 10:55:29 edycja dokumentu
Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach Ewa Lisak 2023-01-12 10:02:21 edycja dokumentu
Pracownicy Ewa Lisak 2023-01-12 09:55:11 edycja dokumentu
Pracownicy Ewa Lisak 2023-01-12 09:53:59 edycja dokumentu
Pracownicy Ewa Lisak 2023-01-12 09:51:26 edycja dokumentu
GRUDZIEŃ 2022 W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH Sabina Piekarska 2023-01-03 15:06:42 dodanie dokumentu
MIKOŁAJKI 2022 W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH Sabina Piekarska 2022-12-09 10:13:31 edycja dokumentu
MIKOŁAJKI 2022 W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH Sabina Piekarska 2022-12-09 10:12:28 dodanie dokumentu
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2 NA KONKURSIE MUZYCZNYM PIOSENKĄ TURYSTYCZNĄ ŻEGNAMY SEZON Sabina Piekarska 2022-11-29 10:41:33 edycja dokumentu
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2 NA KONKURSIE MUZYCZNYM PIOSENKĄ TURYSTYCZNĄ ŻEGNAMY SEZON Sabina Piekarska 2022-11-29 10:40:47 edycja dokumentu
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2 NA KONKURSIE MUZYCZNYM PIOSENKĄ TURYSTYCZNĄ ŻEGNAMY SEZON Sabina Piekarska 2022-11-29 10:39:14 dodanie dokumentu
JESIEŃ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ NR 2 Sabina Piekarska 2022-11-29 10:35:01 edycja dokumentu
JESIEŃ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ NR 2 Sabina Piekarska 2022-11-29 10:33:37 dodanie dokumentu
UMIEM PŁYWAĆ 2022 EDYCJA II Sabina Piekarska 2022-11-29 10:00:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu przewozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i sprawowania opieki nad nimi. Sabina Piekarska 2022-08-24 13:36:50 edycja dokumentu
Nabór na inspektora ds. kadr i płac Karina Niwińska 2022-07-26 15:16:26 edycja dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych Sabina Piekarska 2022-07-26 12:48:21 edycja dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych Sabina Piekarska 2022-07-26 12:42:32 edycja dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych Sabina Piekarska 2022-07-26 12:35:47 edycja dokumentu