Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ 2021 Sabina Piekarska 2021-03-30 14:59:38 edycja dokumentu
PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ 2021 Sabina Piekarska 2021-03-30 14:59:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 09 marca 2021 roku drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2021 w obszarach: 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 2. turystyki i krajoznawstwa, 3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, 4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 5. ochrony zdrowia. Sabina Piekarska 2021-03-30 11:37:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2021 w obszarach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; ochrony zdrowia. Sabina Piekarska 2021-03-30 11:27:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/157/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2021. Sabina Piekarska 2021-03-30 11:13:02 dodanie dokumentu
ROZLICZENIE ZADANIA PUBLICZNEGO Sabina Piekarska 2021-03-30 11:01:14 edycja dokumentu
ROZLICZENIE ZADANIA PUBLICZNEGO Sabina Piekarska 2021-03-30 10:39:56 edycja dokumentu
ROZLICZENIE ZADANIA PUBLICZNEGO Sabina Piekarska 2021-03-30 10:36:34 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.(poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Sabina Piekarska 2021-03-30 10:30:10 dodanie dokumentu
Rozporządzenie - nowe wzory Sabina Piekarska 2021-03-30 10:23:44 usunięcie dokumentu
Wzór sprawozdania - nowy Sabina Piekarska 2021-03-30 10:23:41 usunięcie dokumentu
Sprawozdanie dla operatora projektu Sabina Piekarska 2021-03-30 10:23:38 usunięcie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2019 Sabina Piekarska 2021-03-30 10:18:51 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2018 Sabina Piekarska 2021-03-30 10:16:50 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2017 Sabina Piekarska 2021-03-30 10:15:27 dodanie dokumentu
Zasady postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego Sabina Piekarska 2021-03-30 10:09:48 edycja dokumentu
Zasady postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego Sabina Piekarska 2021-03-30 10:09:36 usunięcie załacznika
Zasady postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego Sabina Piekarska 2021-03-30 09:03:33 edycja dokumentu
Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach Sabina Piekarska 2021-03-29 14:29:18 dodanie dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych Sabina Piekarska 2021-03-29 14:10:39 edycja dokumentu
Egzekucja obowiązki szkolnego Sabina Piekarska 2021-03-29 12:12:13 edycja dokumentu
Egzekucja obowiązki szkolnego Sabina Piekarska 2021-03-29 12:09:11 edycja dokumentu
Egzekucja obowiązki szkolnego Sabina Piekarska 2021-03-29 11:57:46 edycja dokumentu
Egzekucja obowiązki szkolnego Sabina Piekarska 2021-03-29 11:27:50 edycja dokumentu
Egzekucja obowiązki szkolnego Sabina Piekarska 2021-03-29 11:27:08 usunięcie załacznika
Egzekucja obowiązki szkolnego Sabina Piekarska 2021-03-29 11:27:03 usunięcie załacznika
Egzekucja obowiązki szkolnego Sabina Piekarska 2021-03-29 11:26:59 usunięcie załacznika
Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne Sabina Piekarska 2021-03-29 11:12:05 edycja dokumentu
Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne Sabina Piekarska 2021-03-29 11:09:45 edycja dokumentu
Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne Sabina Piekarska 2021-03-29 11:04:16 edycja dokumentu
Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne Sabina Piekarska 2021-03-29 11:03:48 usunięcie załacznika
Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne Sabina Piekarska 2021-03-29 11:03:44 usunięcie załacznika
Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne Sabina Piekarska 2021-03-29 11:03:33 usunięcie załacznika
Pracownicy Agnieszka Zdeb 2021-03-25 15:46:08 edycja dokumentu
Świetlica Nr 4 Sabina Piekarska 2021-01-19 11:57:06 edycja dokumentu
Świetlica Nr 3 Sabina Piekarska 2021-01-19 11:56:46 edycja dokumentu
Świetlica Nr 2 Sabina Piekarska 2021-01-19 11:55:58 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego Karina Niwińska 2020-08-06 07:59:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego Karina Niwińska 2020-08-06 07:58:13 usunięcie załacznika
Zapytanie ofertowe na transport do 8 niepełnosprawnych uczniów z Boguszowa-Gorc do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle oraz Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu Sabina Piekarska 2020-07-24 08:09:24 edycja dokumentu